Travelgenio Gizlilik Politikası

Verilerinizin kullanımı ve işlenmesinden kim sorumludur?

İsim: TRAVELGENIO, S.L.
Posra Adresi: C/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, İspanya
Telefon: +34 911 16 07 65
İrtibat: https://tr.travelgenio.com/customerservices/tr-TR/244
Veri Koruma Sorumlusu (DPO): Gustavo Ferrero
DPO E-posta Adresi: [email protected]

Verilerinizi ne amaçla kullanıyoruz?

2016/679 sayılı Verilerin Korunması Genel Yönetmeliği (GDPR) hükümleri uyarınca TRAVELGENIO S.L. olarak, müşterilerimize ait verileri aşağıdaki amaçlarla kullandığımızı beyan ederiz:

 • Her türden bilet veya seyahat fişi satış ve rezervasyonunun yanı sıra konuyla ilgili danışmanlık hizmetlerinin sorunsuz yönetilmesi.
 • Kullanıcı olarak tutum ve davranışlarınız incelenerek abone olduğunuz hizmetlerin zevklerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak iyileşirilmesi.
 • Çerezler kullanılarak kişiselleştirilmiş reklamlar gönderilmesi için kullanılan bilgilere göre bir ticari profil hazırlanması.
 • Travelgenio’nun kendi reklamlarının yanı sıra üçüncü şahıs ve taraf haber bültenleri, reklam ve ilanlarının gönderilmesi: AirHelp, RentalCars, Booking.com
 • Suiistimal ve dolandırıcılığın önlenmesi (örneğin dolandırıcılık girişimleri, hizmeti önlemeye yönelik saldırılar, istenmeyen meaj ve posta gönderilmesi vb.)
 • İlgili yasa ve yönetmeliklerde öngörüldüğü sürece verilerin devlet kurum ve kuruluşlarına iletilmesi.

Verilerinizi ne kadar süreyle koruyacağız?

Verileriniz, sözleşme ve ticaret ilişkisi devam ettiği ve keza yasal yükümlüklerin yerine getirilmesi için gerektiği sürece veya silinmeleri için tarafınızca talepte bulunulana kadar korunacaktır.

Verilerinizin kullanımının yasal dayanağı nedir?

Verilerinizin korunmasının yasal dayanağı, hizmet veya ürün satışı ile ilgili olarak Travelgenio ile imzaladığınız sözleşmedir.

Verileriniz kimlere iletilecektir?

İzin vermeniz durumunda verileriniz; küresel dağıtım sistemleri, havayolları, otel tesisleri otel toptancıları ile tur operatörleri ve Travelgenio hizmet sağlayıcılarına iletilecektir. Yasal zorunluluk olması durumunda anılan şahıs ve taraflar da söz konusu verileri başkalarına iletebilecektir.

Bize verdiğiniz bilgilerle ilgili yasal haklarınız nelerdir ve bu haklarınınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Size ait kişisel bilgilerin Travelgenio olarak tarafımızca kullanılıp kullanılmadığının teyidini isteme hakkına sahipsiniz. Keza kişisel bilgilerinize istediğiniz an erişerek gerektiğinde eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesini ve gerektiğinde, toplandıkları veya elde edildikleri anda öngörülen amaçlarla daha fazla tutulmasına gerek kalmaması gibi nedenlerden dolayı silinmelerini de talep edebilirsiniz. Kimi hallerde bilgilerinizin kullanımına sınırlama da getirebilirsiniz; böylesi durumlarda söz konusu bilgiler sadece olası davalarda gerekirse kanıt olarak kullanılmak üzere tarafımızca muhafaza edilecektir.

Kimi zaman, şahsınızı ilgilendiren özel durumlardan dolayı bilgilerinizin kullanımına son verilmesini talep edebilirsiniz. Bu gibi hallerde Travelgenio, yasal ve haklı nedenleri olmadıkça veya dava açma veya açılan davalarda savunma yapma gibi nedenler hariç olmak üzere bilgilern kullanımına son verecektir.

Uçak bileti rezervasyonu veya alımı aşamasında tarafınızdan istenen bilgileri vermeyi reddederseniz veya verdiğiniz bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olduğu tespit edilirse seyahat rezervasyonu veya bilet alım taleplerinize veya özel kişisel bilgilere gereksinim duyulan herhangi bir başka isteğinize olumlu yanıt veremeyiz.

Bu bağlamda, istediğiniz an bilgileri veya verileri başka bir yere aktarma hakkınızın yanı sıra olur ve izinlerinizi iptal etme hakkınız da saklıdır; ancak bu durum, cayma hakkınızı kullanmadan önce olurunuzla veya izninizle gerçekleştirilen işlemlerin hukuki sonuçlarını veya bağlayıcılığını ortadan kaldırmayacaktır.

Haklarınızdan herhangi birisini kullanmak istediğiniz takdirde https://tr.travelgenio.com/customerservices/tr-TR/244 adresindeki linklerden bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

Bu gibi hallerde başvurunuz ile gerekli olabilecek bilgileri vermeyi unutmayınız:

 • Adınız ve soyadınız
 • Hesabınız veya site erişimi için kullandığınız e-posta adresiniz.

Kişisel blgilerinizin kullanımı ile ilgili hak iddiaları, talepler ve davalar için İspanya Veri Koruma Kurumuna veya diğer yetkili resmi kurumlara başvurabilirsiniz.

Hangi çerezleri kullanıyoruz?

Bu web sitesinde / mobil sitede kullandığımız çerezler hakkında aşağıdaki sayfadan bilgi edinebilirsiniz.

Websitemize erişim ve kullanım koşulları

Websitemize erişimle ilgili tüm sorumluluk kullanıcılara ait olup, bu bağlamda websitemizde yer alan yasal uyarılar ve kullanım koşulları okunmalı ve kabul edilmelidir. Travelgenio, önceden bildirimde bulunmaksızın websitesinde gerekli ve uygun gördüğü değişiklik ve düzenlemeleri herhangi bir zamanda ve istediği ölçüde ve kapsamda yapma hakkını saklı tutar.

Websitesinin ve içeriklerinin doğru kullanım yükümlülüğü

Kullanıcı; kendisine sunulan web sitesi ve uygulamaları, ilgili yasaya, işbu Hukuki Bildirime ve kendisine iletilen talimat ve bildirimlere uygun olarak gerektiği gibi kullanacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, web sitesini ve tüm içeriğini sadece yasal ve yasaklanmamış amaçlarla kullanacağını, yürürlükteki yasaları ihlal etmeyeceğini ve/veya Travelgenio’nun veya herhangi bir üçüncü şahıs veya tarafın yasal haklarını ihlal edecek ve/veya doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarara yol açabilecek girişimlerden sakınacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Bu bağlamda kullanıcı; web sitesi içeriklerinden herhangi birisini, işbu Hukuki Bildirimde yasak olduğu belirtilen, üçünsü şahıs ve tarafların hak ve menfaatlerine halel getirebilecek veya Grubun, diğer kullanıcıların veya Internet kullanıcılarının bilgisayar donanımlarında yüklü belge, dosya ve her türden içeriğin zarar görmesine, kullanılamaz hale gelmesine, aşırı yüklenmeye, bozulmaya veya normal kullanımlarının engellenmesine yol açabilecek şekilde kullanmaktan kaçınacaktır (donanım ve yazılım)

Bilgi Koruma Politikası

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin 15/1999 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin şart ve hükümleri çerçevesinde; C/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, İspanya adresinde yerleşik TRAVELGENIO SL (bundan böyle kısaca TRAVELGENIO olarak anılacaktır); bundan böyle WEB SİTELERİ olarak anılacak olan www.travelgenio.tr veya www.travelgenio.com web sitelerinde gezinirken veya herhangi bir alım yaparken gerek otomatik ve gerekse olmayan ortamlarda temel düzeyde belli Kişisel Bilgilerin verilmesi gerektiğini ve tüm hakkı ve sorumluluğu TRAVELGENIO’ya ait olan bu bilgilerin önceden yetkili mercilere tescil etirilmiş bilgisayar ortamında dosyalara kaydedileceğini beyan ve taahhüt eder.

TRAVELGENIO, sözleşme yapılacak ürünün rezervasyon işleminin tamamlanabilmesi için bazı Kişisel Bilgilerin verilmesini zorunlu kılacaktır.

Kişisel Bilgilerin toplanması ve otomatik olarak işlenmesinin amacı, TRAVELGENIO ile taahhüt ilişkisinin kurulması ve korunması ile her türlü bilet veya seyahat fişinin alımı, rezervasyonu, bununla ilgili danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile söz konusu bilet ve fişlerin kesilmesi, ürün ve hizmetlerle ilgili tercih ve önceliklerin belirlenmesi, TRAVELGENIO ve işbirliği yaptığı şirketler tarafından sunulan veya sunulacak olan ürün ve hizmetler ile ilgili idari, teknik, kurumsal ve/veya ticari bilgilerin geleneksel yol ve yöntemlerle ve/veya elektronik ortamda aktarımı ve teslimatının sağlanmasıdır.

Bu bağlamda kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla toplanacaktır:

 1. Perakendeci seyahat acentesi ile ilgili işlemler.
 2. Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetlerde görev alan kurum ve kuruluşlara bilgi aktarımı.
 3. Kredi kartıyla veya diğer yöntemlerle ödemede gerekk kontrollerin yapılması.
 4. Kullanıcı tarafından yararlanılan hizmetlerle ilgili incelemeler.
 5. Sistemlerin ve istatistiksel analizlerin doğrulanması, korunması ve geliştirilmesi.
 6. Reklam, tanıtım ve ticari kapmanya faaliyetleri.
 7. Kullanıcının cevplamak zorunda olduğu soru ve anket formlarının gönderilmesi.
 8. Doğrudan satış, reklam veya Premium SMS mesajları da dahil olmak üzere sözleşme konusu hizmetle ilgili otomatik (insan müdahalesi olmayan) çağrıların alınması.

Verilen bilgilerin doğruluğundan her halükarda kullanıcı sorumlu olup TRAVELGENIO, yanlış bilgi verdiği tespit edilen herhangi bir kullanıcının hizmetlere erişimini engelleme ve keza ilgili yasalarda öngörülen diğer önlemleri alma hakkını saklı tutar.

Hizmet sözleşmesinin MÜŞTERİ tarafından imzalanması için gereken bilgillerin eksiksiz verilmesi zorunlu olup, bu bilgileri vermeyen tarafın kaydı, TRAVELGENIO tarafından reddedilebilir. Bilgilerin sahibi, söz konusu bilgilerin kullanıcı tarafından olur verilen amaçlarla havayolu şirketleri, otel işletmeleri, otel toptancıları ve tur operatörleri gibi TRAVELGENIO tarafından ibraz edilmesi zorunlu olan kurum ve kuruluşlara iletilmesine ve işbu hüküm kapsamında izin verilen amaçlarla kullanılıp kullanılmadıklarının denetlenmesine peşinen muvafakat eder.

TRAVELGENIO; Kişisel Bilgileri, bilgilerin toplanmasına ilişkin olarak yukarıdaki paragrafta belirtilen aynı şart ve hükümler çerçevesinde başka şirketlere de aktarabilir ve başka yollarla aktarılmasını sağlayabilir.

Bilgilerin sahibi, yukarıda anılan dosyalarda mevcut bilgilerin söz konusu şirketlere verilmesine ve aktarılmasına peşinen muvafakat eder. Her halükarda, bu aktarım sürecinde verilerin uluslararası aktarımının gizliliği ve güvenliğinin korunması, TRAVELGENIO’nun garantisi altında olmakla birlikte kişisel bilgilerinizin reservasyon veya alım amacıyla, kendi özel yasaları uyarınca bilgilerin korunması taahhüdü verilmeyen ülke veya devletlerdeki şirketlere aktarılması durumunda uyarılırsınız; bu bağlamda seyahat biletleri veya ikramiyelerinin bu tür şirketler nam ve hesabına alımı, rezervasyonu veya bununla ilgili hizmet verilmesi; bu tür alım, hizmet veya rezervasyon işlemlerinin neticelendirilmesi için gereken bilgi ve verilerin aktarılmasına söz konusu şahıs veya kurumlarca izin verildiği şeklinde yorumlanacaktır. Bilgilerin sahibi, bilgisayar ortamında sunulan dosyalara erişim hakkını her zaman saklı tutmakta olup, bunlarla ilgili olarak bilgi koruma yasalarında öngörülen şartlar dahilinde düzeltme, iptal ve itiraz hakkını her zaman kullanabilmesinin yanı sıra verilerin ve kişisel bilgilerin işlenmesi ve aktarılması konusunda verdiği izni de istediği an geri çekebilir. Haklarınızın herhangi birisinin kullanılması hususunda https://tr.travelgenio.com/customerservices/tr-TR/244 adresinde yer alan linkler yoluyla bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Avrupa Komisyonu ile Amerika Birleşik Devletleri Gümrük Bakanlığı arasında akdedilen 2001 tarihli Hava Güvenlik ve Taşımacılık Anlaşması uyarınca; Amerika Birleşik Devletlerinde bir varış yeri ve/veya aktarma limanına uçak bileti rezervasyonu yaptıran müşteriler, kendileri tarafından verilen kişisel bilgilerin, havayolu nakliye güvenliğinin arttırılması amacıyla TRAVELGENIO tarafından Amerika Birleşik Devletleri Gümrük Bakanlığına aktarılmasına peşinen muvafakat eder.

TRAVELGENIO; gerek tesislerinde ve gereks sistemleri ve dosyalarında yasalarda öngörülen her türlü güvenlik önlemini almıştır. Bu bağlamda, Kişisel Bilgilerin gizlilikleri de teminat altına alınmıştır.

® 2009-2018 TRAVELGENIO SL. Her hakkı saklıdır. All rights reserved.

Travelgenio Çerez Politikası

Çerezler nelerdir?

Çerezler, belirli bir web sitesi tarafından gönderilen ve kullanıcının tarayıcısında saklanan bilgi paketleridir. Bu çerezler, web sitesinin kullanıcının gözatma ile ilgili belirli bilgilerini görmesini sağlar.

Onların asıl amacı, web sitesinin performansını iyileştirmek ve bu amaçla analitik bilgi almaktır. Ayrıca, önceki davranışlarını ve tercihlerini göz önüne alarak, kullanıcılara özelleştirilmiş deneyimler sunmak için de kullanılabilirler.

Travelgenio tarafından hangi çerez türleri kullanılmaktadır?

1. ONLARI YÖNETEN KURULUŞ BAZINDA:

Kendi çerezlerimiz: Kullanıcılarımızın deneyimini iyileştirmek üzere bizim tarafımızdan yönetilenler.

Üçüncü taraf çerezleri: Sağlayıcılarımız ve ortak çalışanlarımız tarafından oluşturulanlar.

2. VERİ SAKLAMA SÜRESİNE BAĞLI OLARAK

Oturum çerezleri: Kullanıcılar, web sitesine göz atarken, örneğin, seçtikleri uçuşları ve tarihleri hatırlamaları için verileri saklar.

Kalıcı çerezler: Oturum sona erdiğinde bile, verilerin daha uzun bir süre erişilebilir olmasına olanak verir.

3. AMAÇLARI BAZINDA

Teknik çerezler: Bir web sitesinin doğru çalışması ve tüm web sitesinin özelliklerini kullanabilmesi için zorunludurlar.

Analiz çerezleri: Kullanıcı hacmini ve onların siteyi kullanımını nicelendirmek için kullanılırlar. Bu veriler iyileştirme noktalarını bulmak için ölçülmekte ve analiz edilmektedirler.

Reklam ve davranış çerezleri: Web sitemizin reklam alanlarını etkin bir şekilde yönetmek için bilgi toplarlar. Aynı zamanda, her kullanıcı için daha ilginç ve uygun tanıtımlar sunabilmek için göz atma verilerini toplarlar.

Sosyal çerezler: Sosyal ağlar üzerinde web sitemizi paylaşmak için gerekli. Bu çerezler, kullandığınız sosyal ağlar tarafından yönetilirler.

Travelgenio’da kullanılan üçüncü taraf çerezleri

SAĞLAYICI DAHA FAZLA BİLGİ
 Adwords https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/
Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr
Google https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/
Doubleclick https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/
Tradedoubler http://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/
Smartlook https://help.smartlook.com/en/articles/3388936-recording-sensitive-data
Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter https://twitter.com/en/privacy
Yahoo https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm
Bing https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
Kayak https://www.kayak.com.tr/privacy
Skyscanner https://www.skyscanner.com/cookiepolicy.aspx

Çerezlerinizin işlenmesi

Lütfen, eğer belirli çerezleri devre dışı bırakırsanız, göz atma deneyiminizin sizin için geliştirilmiş olduğu kadar iyi olmayacağını göz önünde bulundurunuz. Bununla birlikte, eğer çerezlerinizi yönetmek isterseniz, kullandığınız tarayıcıyı temel alarak aşağıdaki bağlantılara erişiniz:

 • Chrome için, bundan link
 • Explorer için, bundan link
 • Firefox için, bundan link
 • Safari için, bundan link

Ayrıca, depolanan çerezler hakkında Ghostery gibi araçları kullanarak diğer web sitelerinden bilgi alabilirsiniz.

Opt-out Smartlook.


Travelgenio tanımlama bilgileri kullanır

Bunlar farklı amaçlar için kullanılır. ‘Tüm tanımlama bilgileri’ üzerine tıklayarak Gizlilik ve tanımlama bilgileri bildirimimizi kabul etmiş olursunuz ve işlevsel olmayan tanımlama bilgilerini alırız. Bu işlevsel olmayan tanımlama bilgileri aracılığıyla Travelgenio, ziyaret ettiğiniz sayfalara dayalı olarak başka bir sitede size ulaşabilir.

Ayrıntıları göster
Tüm tanımlama bilgileri Gerekli tanımlama bilgileri